PENGENALAN DARUL DIGITAL

Darul Digital Multimedia Solutions Sdn. Bhd. (DDMS) dalah penyelia latihan korporat bertauliah dengan pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB). DDMS telah menjalankan latihan korporat dalam bidang pengurusan dan teknikal secara dalaman untuk organisasi-organisasi do Kelantan mulai tahun 2013 dan memperkenalkan kursus-kursus umum di Kelantan mulai tahun 2015. Darul Digital beroperasi di Bandar Baru Tunjong, Kota Bharu, Kelantan dan sedang mengembangkan perniagaan latihan korporat ke Trengganu dan Pahang.

Objektif Kami

1. Menyediakan Pakej Latihan berkualiti tinggi yang memenuhi kehendak pasaran.

2. Menghasilkan tenaga kerja negara berintegriti, kompeten, dan berdaya saing.

3. Melahirkan warga kerja syarikat berintegriti, berketerampilan, mesra pelanggan dan pelbagai kemahiran tinggi.