KURSUS ASAS MICROSOFT OFFICE

 • PDF

office

 

 

PENGENALAN


Kursus ini memberikan penekanan kepada asas tiga aplikasi utama yang sering digunakan dalam Microsoft Office 2007 iaitu Microsoft Word, Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint. Kepada mereka yang mahir menggunakan Microsoft Office versi 2003, mereka akan ditunjukkan dengan perbezaan Microsoft Office 2007 berbanding versi yang terdahulu terutama dari segi antaramuka pengguna.

Microsoft Word memberi pengetahuan asas yang amat berguna untuk para peserta mengetahui kaedah menghasilkan dokumen-dokumen seperti surat, memo, flyer, laporan, borang dan sebagainya.

Microsoft Excel digunakan untuk pengiraan, laporan, perancangan, penganalisis data dalam pelbagai kaedah serta persembahan dalam bentuk grafik/diagram.

 

OBJEKTIF


 • Dapat mendalami dengan lebih mendalam perbezaan antaramuka pengguna Microsoft Office 2007 (Word, Excel dan PowerPoint) berbanding versi yang terdahulu.
 • Memberikan pendedahan kepada para peserta berkaitan Microsoft Word, Excel dan PowerPoint bagi menghasilkan segala bentuk dokumen yang dikehendaki untuk pelbagai keperluan.Dapat meningkatkan pengetahuan dan penggunaan perisisan Microsoft Office 2007 (Word, Excel dan PowerPoint).

 

METODOLOGI


Kursus ini dijalankan secara teori dan latihan praktikal. setiap peserta akan dibekalkan dengan nota kursus.

 

BUTIRAN KURSUS


YURAN KURSUS
 • RM 170.00
JANGKAMASA
 • 2HARI
MASA
 • 9.00 PAGI - 5.00 PETANG
JUMLAH PESERTA
 • EKSkLUSIF UNTUK 16 ORANG SAHAJA
BAHASA PERANTARAAN
 • BAHASA MELAYU
SYARAT PESERTA
 • UNTUK PESERTA YANG TIADA DAN TELAH MEMPUNYAI ASAS MENGGUNAKAN APLIKASI MICROSOFT OFFICE.
PERALATAN YANG PERLU DIBAWA
 • TIADA
SIAPA YANG PATUT HADIR
 • TERBUKA KEPADA INDIVIDU YANG BERMINAT

 

SILIBUS KURSUS


 1. Microsoft Word 2007
  • Pengenalan kepada Microsoft Word 2007
  • Mulakan Microsoft Word 2007
  • Meformat Teks
  • Menguruskan Teks
  • Clipborad
  • Memformat Paragraf
  • Menambah Sempadan
  • Mencari Dan Menggantikan Teks
  • Tab
  • Style
  • Memformat Mukasurat
  • Jadual
  • Dokumen
  • Menyemak Dan Mencetak
 2. Microsoft Excel 2007
  • Pengenalan Kepada Excel
  • Help
  • Menggunakan Lajur dan Kolum
  • Menyalin, Memindah dan Membuang
  • Helaian Kerja
  • Memformat Tulisan
  • Susunan Sel
  • Sistem Nombor
  • Formula
  • Fungsi
  • Carta
  • Mencetak Helaian Kerja
 3. Microsoft PowerPoint 2007
  • Pengenalan
  • Membina Persembahan
  • Slide
  • Tema
  • Mengedit Teks
  • Memformat Teks
  • Memformat Perenggan
  • Grafik
  • Memformat Carta
  • Persembahan Slide
  • Mencetak
Last Updated on Sunday, 09 September 2012 12:15